Chính sách vận chuyển

Vận chuyển theo hình thức  C O D: Người dung nhận hàng và thanh toán cho đơn vị vận chuyển

Vận chuyển theo đường bưu điện: Vietel post, giaohangnhanh, vietnampost…

Biểu phí vận chuyển tham khảo:

Facebook